Relevant voor jou als werkgever

Vanuit werkgeversperspectief, hebben we ook een groot belang bij medewerkers die, én op de juiste plek zitten, én goed in hun vel zitten. Ik geloof dat je dan als organisatie pas een goede dienst/ product kan leveren.

Als coach kan ik hieraan bijdragen door:

  • Met de medewerkers te kijken waar zij gelukkig van worden, waar ze tegenaan lopen en hoe ze dat kunnen oplossen;

 

  • Medewerkers die meer plezier ervaren, leveren een grotere bijdrage aan het team, waardoor ook de rest van het team en de organisatie meer lucht en plezier ervaart;

 

  • Medewerkers (in)zicht te laten krijgen, in wat voor hen een passende werkomgeving is. Soms kan dit leiden tot een andere werkomgeving. Ik geloof er echter in, dat dit dan per saldo een win-win situatie.

Praktisch

  • De coaching vindt plaats op een mooie centrale locatie in Den Haag: Het Coachhuis op de Raamweg 4 of in het Tauropand op de President Kennedylaan 19.

 

  • Ik hanteer een zakelijk tarief van 150 euro per uur (excl. btw). Facturatie vindt in één keer plaats, na ondertekening van de coachovereenkomst. In de coachovereenkomst wordt het aantal sessies/ uren vastgelegd.

 

  • Naar wens kunnen er één of meerdere drie-gesprekken ingepland worden. Dit zijn gesprekken waarbij zowel de leidinggevende, medewerker als coach aanwezig is.

“De gesprekken met Hermione heb ik als zeer waardevol ervaren. Het is een verademing om met iemand te spreken die zich zo goed in je verdiept en die zowel in het privé domein als in het professionele domein een waardevolle gesprekspartner is. De prettige aanpak, sfeer en het stellen van de juiste vragen hebben ertoe geleid dat ik mijzelf beter ben gaan kennen en dus ook mijn doelstellingen voor mijn carrière scherper heb weten te krijgen. Tenslotte is haar actieve aanpak door het concreet maken en uitvoeren van wensen erg prettig omdat dit direct tot resultaat leidt.”

Specialist ABN AMRO Bank